Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af altan

Publiceret 12-12-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af altan ved ombygning af beboelsesejendom på matr.7o, Rygårde, Nørager, Strandvænget 5, 8961 Allingåbro, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til ændring af gældende dispensation, således der etableres tagudhæng i gavlen med overdækket altan.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03429

Dispensation til etablering af altan.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent