Afslag til opførsel af nyt stuehus og maskinhus

Publiceret 16-12-2019

Afslag dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af nyt stuehus og maskinhus på matr.8b, V. Jølby By, Dragstrup, Vestermarken 18, 7950 Erslev, Nykøbing M., Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af ny bebyggelse på ejendommen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01815

Afslag til opførsel af nyt stuehus og maskinhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent