Afslag fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel og nyt skel

Publiceret 17-12-2019

Afslag fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel og nyt skel mellem matr.9l, Løserup By, Udby; matr.9b, Løserup By, Udby, Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02799

Afslag til arealoverførsel og nyt skel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent