Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel

Publiceret 12-12-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel, matr.12ck, Tisvilde By, Tibirke, Nordres Strandvej 10, 3220 Tisvildeleje Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til arealoverførslen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02270

19-02270 Afslag til arealoverførsel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent