Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel

Publiceret 12-12-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til arealoverførsel mellem beboelser mellem matr.7bg, Dageløkke By, Humlebæk; matr.2z, Dageløkke By, Humlebæk, Gl Strandvej 290A og B, 3050 Humlebæk, Fredensborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte arealoverførsel.

Ved hevendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02711

Afslag til arealoverførsel.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent