Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændring af taghældning

Publiceret 12-12-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ændring af taghældning ved renovering af tag, matr.2bh, Mikkelborg, Hørsholm, Rungsted Strandvej 282, 2970 Hørsholm, Hørsholm Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændring af taghældningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01780

Afslag til ændring af taghældning.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent