Afslag på ansøgning om udstykning af grund, Sletterhagevej 57, Knebel, Syddjurs kommune

Publiceret 20-12-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af grund mhp. nybebyggelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 16a Ørby By Helgenæs, Sletterhagevej 57, Knebel i Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02244.

Afgørelse - Afslag, udstykning af grund Sletterhagevej 57, Knebel

Yderligere information:

Heidi Søgaard Madsen

Sagsbehandler