Afslag på ansøgning om shelterplads, Blåt Støttepunkt, Bogense, Nordfyns kommune

Publiceret 19-12-2019

Afgørelse ang. etablering af shelterplads –Blåt Støttepunkt, NFK10 Nørreby Hals – inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11p, Nørreby By, Klinte, 5400 Bogense, i Nordfyns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af den ansøgte shelterplads.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02619.

Afslag til etablering af en shelterplads matr. 11p, Nørreby By, Klinte, 5400 Bogense, Nordfyns Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler