Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 3 parceller

Publiceret 13-12-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 3 parceller inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 17b Over Kærby, Kerteminde Jorder, Vestergade 79, 5300 Kerteminde, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udstykning af 3 parceller.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00458.

Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning af 3 parceller.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig