Afslag på ansøgning om dispensation til madpakkehus, projekt Naturlandet Lolland-Falster, matr. 7000n, Langø, Kappel

Publiceret 18-12-2019

Afgørelse – afslag på ansøgningen om dispensation til et madpakkehus inden for strandbeskyttelseslinjen ifm. projekt Naturlandet Lolland-Falster på ejendommen matr. nr. 7000n, Langø, Kappel, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til et madpakkehus som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02630.

Afslag til etablering af et madpakkehus på matr. 7000n, Langø, Kappel, 4900 Nakskov, Lolland Kommune

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler