Afslag på ansøgning om dispensation til jordpåfyldning ved etablering af sti

Publiceret 03-12-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til jordpåfyldning ved etablering af sti inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 7a,
Elsegårde, Ebeltoft Jorder.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00301

Afslag til jordpåfyldning i forbindelse med omlægning af sti.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler