Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde

Publiceret 02-12-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1b, Klarup By, Klarup, Stranderholmsvej 75-75A, 9270 Klarup, i Aalborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af det ansøgte
minivådområde.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01042

Afslag på ansøgning om dispensation til etablering af et minivådområde.

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler