Afslag på ansøgning om dispensation til beplantning af strandgrunden Hartmannsgave

Publiceret 04-12-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til beplantning af strandgrunden Hartmannsgave inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 10sd, 10bf, 10sc og 10ba Karlslunde By,
Karlslunde, Karlslunde strandvej 21, 3690 Karlslunde, i Greve
Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til beplantning af strandgrunden
Hartmannsgave.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00913

Afslag til beplantning af strandgrunden Hartmannsgave.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig