Afgørelser om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af skur og opførelse af drivhus

Publiceret 10-12-2019

Afgørelser om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførsel af skur på 21 m²og opførelse af drivhus på 15 m² på matr.3p Lyndby By, Lyndby, Hornsherredvej 294, 4070 Kirke Hyllinge. Lejre Kommune.

Afslag
Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til at opføre et skur på 21 m² som ansøgt i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Dispensation
Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, stk. 1, til at opføre et drivhus på 15 m² til erstatning for skuret.
Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:
- drivhuset placeres hvor skuret er placeret og ikke nærmere vandet,
- der kan ikke opføres yderligere drivhuse eller skure inden for strandbeskyttelseslinjen jf. § 15a, stk. 3.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01875

Afgørelser om dispensation til opførsel af skur og opførelse af drivhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent