Afgørelser om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af skur

Publiceret 16-12-2019

Afgørelser om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel af skur på matr.44a, Lønstrup By, Mårup, Klitrenden 3, Harrerenden Lønstrup, 9800 Hjørring, Hjørring Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 til at genopføre skuret med samme placering og dimensioner som det eksisterende.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens3 § 65b, stk.1, jf. § 8, til at opføre et nyt og større skur end det eksisterende, der nedrives.

Ved henvendelse om sagen venligst oplys sagsnummer 19/01817

Afgørelser til genopførsel af skur.

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent