Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på Søndre Strandvej 65T

Publiceret 10-12-2019

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.
nr. 1u Kronborg Teglværk, Helsingør Jorder, Søndre Strandvej 65T, i Helsingør kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til en skrå støttemur i sten og cement mellem fortov og hus.


Kystdirektoratet giver desuden lovliggørende dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret placering og mål på låge.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01209

19-01209 Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på Søndre Strandvej 65T.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig