Afgørelse om lovliggørende dispensation til etableret spildevands-anlæg

Publiceret 16-12-2019

Afgørelse om lovliggørende dispensation til etableret spildevands-anlæg inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.4i, Sondrupvej 139, Sondrup By, Hundslund, 8350 Hundslund, Odder Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det etablerede spildevandsanlæg.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/03291

Afgørelse om lovliggørende dispensation til etableret spildevands-anlæg. 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent