Tilladelse til opførelse af stuehus Tueshøj 9, 6950 Ringkøbing

Publiceret 29-08-2019

Tilladelse til opførelse af stuehus inden for strandbeskyttelseslinjen på landbrugsejendommen matr. 2a, Strandgårde, Gammelsogn, Tueshøj 9, 6950 Ringkøbing, Ringkøbing kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af nyt stuehus med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/02293.

Tilladelse til stuehus Ringkøbing.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent