Tilladelse til ændret placering og udformning af nyt stuehus og driftsbygning i forhold til tidligere meddelt på landbrugsejendom

Publiceret 30-08-2019

Tilladelse til ændret placering og udformning af nyt stuehus og driftsbygning i forhold til tidligere meddelt på landbrugsejendommen Føns Strandvej 4, matr.4a, Føns By, Føns, 5580 Nørre Aaby, Middelfart Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af driftsbygningen med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02369

Tilladelse til ændret placering og udformning af nyt stuehus og driftsbygning på landbrugsejendom.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent