Supplerende dispensation til tilbygning på beboelse

Publiceret 22-08-2019

Supplerende dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til tilbygning på beboelse - matr.15b, Dalby By, Kirke Helsinge, Plantagevej 2A, Dalby Strand, 4281 Gørlev, Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte ændringer af den gældende dispensation til udvidelse af boligen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02271

Supplerende dispensation til tilbygning på beboelse.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent