Lovliggørelse af skur med terrasse

Publiceret 07-08-2019

Lovliggørelse af skur med terrasse samt fritliggende terrasse indenfor
strandbeskyttelseslinjen, matr.1t, Kisserup By, Udby, Grønhøjvænge 31, 4300 Holbæk, Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 3 nr. 1, jf. § 15, til skur med terrasse samt fritliggende terrasse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00890

Lovliggørelse af skur med terrasse samt fritliggende terrasse.

Yderligere information:

Kaj Merrild Hareskov

Sagsbehandler