Justering af meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering mv. af sommerhus

Publiceret 26-08-2019

Justering af meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering mv. af sommerhus på matr.21f, Råbjerg Ejerlav, Råbjerg, Ålbækvej 64, 9982 Ålbæk, Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65 b, stk. 1, jf. § 15, til ændret placering af sommerhuset samt etablering af ny samlebrønd.


Dispensationen omfatter de terrænreguleringer, der er nødvendige for den ansøgte bebyggelse og etablering af terrasse. Der må dog kun ske terrænregulering på arealet hvor det nye sommerhus og terrasse skal placeres og maksimalt i en afstand af 1,0 m herfra.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02279

Justering af meddelt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til placering mv. af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent