Genoptagelse af afgørelse om dispensation til vinteropbevaring af campingvogne

Publiceret 16-08-2019

Genoptagelse af afgørelse om dispensation fra strandbeskyttelses-linjen til vinteropbevaring af campingvogne på matr.1eu, Dragsholm Hgd., Fårevejle, Kalundborgvej 26D, 4534 Hørve, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet genoptager hermed afgørelsen af 16. juni 2019 om vinteropbe-varing af campingvogne på matr.1eu, Dragsholm Hgd., Fårevejle, Kalundborgvej 26D, 4534 Hørve, Odsherred Kommune.


Kystdirektoratet skal herefter træffe ny afgørelse i sagen, jfr. den fremsendte ansøgning.


Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til vinteropbevaring af campingvogne på de to ansøgte arealer på campingpladsen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03347

Genoptagelse af afgørelse om dispensation til vinteropbevaring af campingvogne.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent