Dispensation til vandrespange, trappe og bænke på Havnevejen 11, 5330 Munkebo

Publiceret 20-08-2019

Dispensation til 2 vandrespange, trappe over sten og 3 bænke inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 3q, Munkebo By, Munkebo, Havnevejen 11, 5330 Munkebo, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til 2 vandrespange, trappe over sten og 3 bænke.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02222.

Afgørelse vedr. vandrespange, trappe og bænke, Havnevej 11, Munkebo

Yderligere information: