Dispensation til udvidelse og genopførelse af sommerhus

Publiceret 14-08-2019

Dispensation til udvidelse og genopførelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. matr.8aa, Vejlby By, Vejlby, Siriusvej 35, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse og genopførelse af sommerhus.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01434.

Dispensation til udvidelse og genopførelse af sommerhus.

Yderligere information: