Dispensation til udvidelse af beboelse, Hovgårdsvej 11, Stege

Publiceret 23-08-2019

Dispensation til udvidelse af beboelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 22r, Pollerup
By, Keldby, Hovgårdsvej 11, Pollerup, 4780 Stege, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til udvidelse af beboelse.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02266.

Dispensation vedr. udvidelse af beboelse, Hovgårdsvej 11, Stege, Vordingborg Kommune.pdf

Yderligere information: