Dispensation til tilbygning på Vikær Strand Camping, Haderslev

Publiceret 28-08-2019

Dispensation til tilbygning indeholdende beboelse og carport til erhvervsmæssig brug inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr.149, Sønderballe, Hoptrup, i Haderslev Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til at opføre tilbygningen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00139.

Dispensation til tilbygning inden for strandbeskyttelseslinjen på Vikær Strand Camping

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler