Dispensation til terrænændringer og genopførelse af bro

Publiceret 14-08-2019

Dispensation til terrænændringer og genopførelse af bro inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 1, Humlegård, Krejbjerg, Skive Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til terrænændringer og genopførelse af bro, jf. redegørelsen herunder.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02202.

Dispensation til tilstandsændringer.

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler