Dispensation til sti, terrænændringer og midlertidigt hegn - Helsingør

Publiceret 29-08-2019

Dispensation til omlægning af sti med belysningsanlæg, terrænændringer og midlertidig opsætning af hegn inden for strandbeskyttelseslinjen, matr. 23a, Marienlyst, Helsingør Jorder, Strandpromenaden 14, 3000 Helsingør

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til omlægning af stier med belysningsanlæg, terrænændringer og midlertidig opsætning af hegn.

Vilkår
 Byggepladshegnet skal være fjernet når terrænændringerne er gennemført, senest den 31. december 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00428.

Dispensation til sti, terrænændringer og midlertidigt hegn, Helsingør.pdf

Yderligere information:

Jacob Hansen Rye

Sagsbehandler