Dispensation til skovrejsning

Publiceret 06-08-2019

Dispensation til skovrejsning inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 1a Hindsgavl, Middelfart Jorder i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at rejse skov, som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01923.

Dispensation til skovrejsning

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler