Dispensation til renovering/genopførelse af facader i Odder

Publiceret 30-08-2019

Dispensation til renovering/genopførelse af facader med større vinduer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 10a, Søby By, Gylling, Søby Strandvej 18, 8300 Odder, i Odder Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering/genopførelse af facader med større vinduer.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02250.

Dispensation til renovering og genopførelse af facader med større vinduer på mat....pdf

Yderligere information: