Dispensation til opstilling af køreledningsmaster langs jernbanen

Publiceret 09-08-2019

Dispensation til opstilling af køreledningsmaster langs jernbanen ved
Vejle Fjord inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. nr. 109 Vinding By, Mølholm, matr. nr. 106a Vinding By, Vinding,
matr. nr. 119a Andkær By, Gauerslund og matr. nr. 17 Nørreskoven, Vejle Jorder, i Vejle Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af master langs jernbanen ved Vejle.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02118

Dispensation til opstilling af køreledningsmaster ved Vejle Fjord.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig