Dispensation til opstilling af 5 bordbænkesæt ved Den permanente badeanstalt

Publiceret 29-08-2019

Dispensation til opstilling af 5 bordbænkesæt ved Den permanente badeanstalt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 9d, Århus Markjorder, Salonvejen 1, 8340 Riskov, i Århus Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af 5 bordbænkesæt ved Den permanente badeanstalt.

Ved bemærkninger eller spørgsmål til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01938.

Opstilling af 5 bordbænkesæt ved Den permanente badeanstalt, ma....pdf

Yderligere information: