Dispensation til opsætning af redningskrans ved Gedser Feriepark

Publiceret 20-08-2019

Dispensation til opsætning af redningskrans ved Gedser Feriepark inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 21l Gedesby By, Gedesby, i Guldborgsund kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af redningskrans.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02137.

Dispensation til opsætning af redningskrans ved Gedser Feriepark

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig