Dispensation til opsætning af persontællerudstyr

Publiceret 09-08-2019

Dispensation til opsætning af persontællerudstyr indenfor strandbeskyttelseslinjen på matr.22g Holtug By, Holtug, matr.44 Højerup By, Højerup og matr.24e Ll. Heddinge By i Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af persontællerudstyr.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00873.

19-00873 Dispensation til opsætning af persontællerudstyr.

Yderligere information:

Katrine Marie Witt Henriksen

Sagsbehandler