Dispensation til opførelse af garage og nyt skur

Publiceret 22-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af garage og nyt skur på matr.8f, Begtrup By, Vistoft, Særbækvej 14, 8420 Knebel, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af garage med skur som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01119

Dispensation til opførelse af garage og nyt skur.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent