Dispensation til opførelse af erstatningsbygning

Publiceret 15-08-2019

Dispensation til opførelse af erstatningsbygning i stedet for eksisterende telthal og halvtag inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr. 33 Yderby By, Odden, Gnibenvej 55, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk. 1, jf. § 15, til opførsel af erstatningsbygning.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01939.

Dispensation til opførelse af erstatningsbygning i stedet for eksisterende telthal og halvtag.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig