Dispensation til omlægning af vandløb samt udskiftning af stenkiste på Ormerenden, Valdemars Slot Hgd., Tåsinge

Publiceret 23-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til omlægning af vandløb samt udskiftning af stenkiste med rørbro på Ormerenden på matr.1pb, Valdemars Slot Hgd., Bregninge, Nørreskovvej 10, Tåsinge, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til omlægningen af vandløbet som ansøgt.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 19/01546.

Dispensation til omlægning af vandløb mv. på Valdemars Slot.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent