Dispensation til ombygning af produktions- og lagerlokaler

Publiceret 14-08-2019

Dispensation til ombygning af produktions- og lagerlokaler inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4c Heltborg By,
Heltborg, Teglværksvej 7, 7760 Hurup Thy, i Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygning af produktions- og lagerlokaler, terrænændring og omlægning af vej.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01272.

Dispensation til ombygning af produktions- og lagerlokaler.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig