Dispensation til nedrivning og opførelse af helårshus, anneks og garage, Harvig 2, Rødvig Stevns

Publiceret 28-08-2019

Dispensation til nedrivning og opførelse af helårshus, anneks og garage inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 22a, Højerup by, Højerup, Harvig 2, 4673 Rødvig Stevns, i Stevns Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til nedrivning og opførelse af helårshus, anneks og garage.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/01130.

Dispensation til nedrivning og opførelse af helårshus, anneks og garage, Harvig 2, Rødvig Stevns

Yderligere information: