Dispensation til midlertidigt kunstværk ved Museum for Religiøs Kunst, 7620 Lemvig

Publiceret 28-08-2019

Dispensation til opsætning af midlertidig kunstværk inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 49c Lemvig Markjorder, Strandvejen 13, 7620 Lemvig i Lemvig Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til at opstille et midlertidigt kunstværk i perioden fra 6. oktober 2019 til 22. februar 2020.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01940.

Dispensation til midlertidigt kunstværk

Yderligere information:

Christina Actonia Hattesen-Hangård

Sagsbehandler