Dispensation til madpakkehus, shelters og stormflodssøjle ved Sneum Sluse i Esbjerg Kommune

Publiceret 01-08-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til at opføre et madpakkehus, to shelters og en stormflodssøjle.

Dispensation inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr. 66, 66a og 71, Allerup By, Sneumved Sneum Sluse i Esbjerg Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvist til sagsnummer 19/01271.


Dispensation til madpakkehus, shelters og stormflodssøjle ved Sneum Sluse.PDF

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent