Dispensation til læskur og hegn på Gisseløretangen i Kalundborg

Publiceret 22-08-2019

Dispensation til læskur og hegn inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 76hn Kalundborg
Markjorder, beliggende på Gisseløretangen i Kalundborg

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til læskur og dyrehegn som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00373.

Dispensation til læskur og hegn - Gisseløre

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler