Dispensation til kajakskjul til Lindenborg Roklub Lejre Kommune

Publiceret 13-08-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 5, jf. § 15, til at opføre kajakpladser til Lindenborg Roklub.

Dispensation til kajakskjul inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 11m, Gevninge By, Gevninge i Lejre Kommune.

Ved spørgsmål til afgørelsen venligst henvis til sagsnummer 17/02407.

Dispensation til udvidelse af kajakpladser, Lindenborg Roklub

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler