Dispensation til genopførsel og udvidelse af sommerhus efter brand og etablering af skur

Publiceret 20-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførsel og udvidelse af sommerhus efter brand og etablering af skur, matr.9l, Bjørnstrup By, Røsnæs, Krogebækvej 24, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3,nr. 3, jf. § 15, til genopførelse af nyt sommerhus som ansøgt.


Det er Kystdirektoratets vurdering, at opførelsen er et skur på 10 m² ikke er dipsensationskrævende, idet dette vurderes at være omfattet af undtagelsen i § 15a, stk. 3.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01867

Dispensation til genopførsel og udvidelse af sommerhus efter brand og etablering af skur.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent