Dispensation til genopførelse efter nedrivning samt mindre udvidelse af sommerhus

Publiceret 22-08-2019

Dispensation til genopførelse efter nedrivning samt mindre udvidelse af sommerhus inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 104o Pedersker beliggende Lyngvejen 8 i Bornholms Regionskommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 , jf. § 15, til genopførelse og isolering samt efter stk. 3 nr. 3 til udvidelse med henblik på modernisering og udvidelse af husets toilet og bad.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02795.

Dispensation til genopførelse og udvidelse af sommerhus på Lyngvejen 8 Bornholm.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent