Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 26-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommer-hus på matr.15h, Ø. Åby By, Skårup, Skårupøre Strandvej 100 B, 5881 Skårup Fyn, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus på 95 m² sammenbygget med 40 m² udhus.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01276

Dispensation til genopførelse af sommerhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent