Dispensation til etablering af servicefaciliteter på Feddet Camping, Roholte, Faxe kommune

Publiceret 29-08-2019

Dispensation til at etablere servicefaciliteter inden for strandbeskyttelseslinjen på Feddet Camping - ejendommen matr. 2o, Strandegård Hgd, Roholte i Faxe Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere servicefaciliteter.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00200.

Dispensation til at etablere servicefaciliteter inden for strandbeskyttelseslinjen på Feddet Camping

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler