Dispensation til etablering af sandmile

Publiceret 22-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af sandmile - matr.12b, Jegindø by, Jegindø, Fjordglimt 9, 7790 Jegindø, 7790 Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlæg med sandmile samt dæksel ved bundfældningstank.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01237

Dispensation til etablering af sandmile.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent