Dispensation til etablering af bro over grøft

Publiceret 22-08-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af bro over grøft ved matr.3i Fårup By, Lødderup, Faaruplund 11, 7900 Nykøbing, Morsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af træbroen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01157

Dispensation til etablering af bro over grøft.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent